Skip Navigation?
 


Poprzez zaznaczenie okienka wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie (w tym wykorzystywanie oraz ujawnianie) Państwa Danych Osobowych przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, w sposób opisany w Polityce Prywatności. W szczególności wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich Danych Osobowych do naszych jednostek powiązanych zlokalizowanych w granicach bądź poza granicami kraju Państwa miejsca zamieszkania, wymienionych na stronie internetowej: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Ponadto, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie i ujawnienie Państwa Danych Osobowych dla celów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznych bądź innych środków przekazu – w sposób wskazany w Polityce Prywatności, a w szczególności na otrzymywanie od AIG, podmiotów z grupy AIG oraz wybranych partnerów informacji marketingowych drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków komunikacji. Mają Państwo prawo dostępu oraz poprawienia swoich Danych Osobowych. Dane Osobowe zostały przekazane w sposób dobrowolny, są one konieczne dla właściwego wykonania umowy, którą zamierzają Państwo zawrzeć bądź już zawarli. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę dotyczącą wykorzystania lub ujawnienia Państwa Danych Osobowych dla celów marketingowych pisząc do Biura Obsługi Klienta AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce na powyższy adres.