AIG w Polsce

AIG w Polsce

Informacja dotycząca obsługi istniejących polis AIG

Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., AIG rozpoczęło strategiczną współpracę z Colonnade Insurance S.A. w celu zarządzania umowami ubezpieczenia zawartymi przez AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W ramach tej współpracy cały dotychczasowy zespół pracowników Oddziału AIG został przeniesiony do polskiego Oddziału Colonnade Insurance S.A. w celu zapewnienia ciągłości obsługi Państwa polis.
Powyższe nie powoduje żadnych zmian w istniejących umowach ubezpieczenia i AIG, do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umów, będzie zapewniać wynikającą z nich ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy dotyczącej Państwa polisy ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z zespołem Colonnade.
W sprawie zmiany adresu, zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub podobnej zmiany prosimy o kontakt z: info@colonnade.pl

W sprawie zgłoszenia nowej szkody prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl
W sprawach dotyczących szkody już uprzednio zgłoszonej do AIG prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl

Informacja dotycząca odnowienia umów ubezpieczenia

AIG zaprzestało oferowania odnowień swoich ubezpieczeń na rynku polskim. Jednocześnie AIG i firma Colonnade podjęły współpracę, której celem jest zapewnienie Klientom AIG utrzymania standardu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń oferowanych przez Colonnade. Jeśli są Państwo zainteresowani odnowieniem umowy ubezpieczenia w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, prosimy o odwiedzenie strony www.colonnade.pl

Informacja w sprawie nowych umów ubezpieczenia

Informujemy, że AIG zaprzestało oferowania nowych ubezpieczeń na rynku polskim. Jednocześnie AIG i firma Colonnade podjęły współpracę, której celem jest zapewnienie Klientom AIG utrzymania standardu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń oferowanych przez Colonnade.
Jeśli są Państwo zainteresowani zawarciem nowej umowy ubezpieczenia z Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, prosimy o odwiedzenie strony www.colonnade.pl

Informacja dotycząca programów międzynarodowych AIG

Wsparcie i obsługa światowych programów ubezpieczeniowych AIG prowadzonych w Polsce, zapewnione są przez polski Oddział Colonnade Insurance S.A., strategicznego partnera międzynarodowego. W celu otrzymania informacji o światowych programach ubezpieczeniowych AIG prosimy o kontakt z: hanna.kozlowska@colonnade.pl