Skip Navigation?
 

Dlaczego warto wybrać AIG?

Charakter ryzyk, z którymi współcześnie przychodzi zmagać się organizacjom nieustannie ewoluuje. Można jednak z wyprzedzeniem identyfikować trendy i narastające zagrożenia. AIG od niemal 100 lat na świecie i ponad 25 lat w Polsce przygotowuje firmy, zarządy i menadżerów ryzyka na to co nowe i w dużej mierze nieprzewidywalne.
 

„Chcemy konsekwentnie rozwijać ofertę w ramach poszczególnych linii biznesowych, wspierać klientów w identyfikowaniu współczesnych  zagrożeń oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania i transferu ryzyka. Wśród kluczowych zagrożeń dostrzegamy m.in. ryzyka środowiskowe (regulacyjne i klimatyczne), cybernetyczne, terrorystyczne (dla osób i mienia), ryzyka związane z globalizacją i międzynarodowym przepływem zasobów i kapitału, automatyzacją procesów (wykorzystaniem robotów i nowych technologii) czy też koncentracją kapitału wokół strategicznych inwestycji o znaczeniu regionalnym. AIG, dzięki sieci centrów kompetencyjnych, gromadzi i przetwarza dane pozwalające generować rozwiązania ubezpieczeniowe, które pomagają sprostać zarówno obecnym jaki  i przyszłym potrzebom naszych klientów.” – mówi Patrick Mahieu, dyrektor generalny polskiego oddziału AIG.

Atrakcyjność oferty AIG jest gwarantowana przez połączenie doświadczenia, przedsiębiorczości, globalnego zasięgu i innowacyjności. Właśnie te cechy pozwalają nam zaoferować partnerom biznesowym więcej niż inni. Doceniają to współpracujący z nami brokerzy oraz klienci.

W Polsce naszą ofertę stanową następujące linie ubezpieczeń:

 • ubezpieczenia majątku
 • ubezpieczenia techniczne
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • product recall & crisis management
 • ubezpieczenia financial lines
 • ubezpieczenia NNW
 • ubezpieczenia lotnicze
 • ubezpieczenia środowiskowe
 • ubezpieczenia morskie i transportowe
 • programy międzynarodowe
 • ubezpieczenia osobowe
 • ubezpieczenia turystyczne
 • przedłużone gwarancje


Europejska spółka AIG posiada rating „A+” wg. Fitch, „A” według AM Best oraz “A1” według Moody’s. Jest to jeden z najwyższych ratingów spośród firm ubezpieczeniowych działających na rynku polskim.

Do pobrania

Więcej o AIG

Historia AIG sięga roku 1919. Wtedy to w Szanghaju założona została agencja ubezpieczeniowa American Asiatic Underwriters. Od tego czasu dzięki przedsiębiorczości, pomysłowości i wytrwałości rozwinęła się w jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Obecnie AIG działa w ponad 100 krajach i jurysdykcjach.   
Dziś charakteryzuje nas gotowość i zdolność do zaspokajania potrzeb klientów poprzez zapewnienie im niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Spółki z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych. AIG jest liderem w dostarczaniu ubezpieczeń na życie i programów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Nasze spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio. 

Jesteśmy czymś więcej niż tylko sumą danych, jesteśmy zespołem ponad 62 000 osób, które obsługują miliony klientów i codziennie stawiają czoła nowym wyzwaniom. Jesteśmy ludźmi, którzy dzięki ciężkiej pracy i wyznawanym wartościom poszukują rozwiązań i je znajdują.

AIG stawia na innowacyjność, a przy tym ma jedną z najszerszych ofert produktowych. Jesteśmy liderem w ubezpieczeniach majątkowych, osobowych, ubezpieczeniach na życie, programach emerytalnych, ubezpieczeniach kredytów hipotecznych i leasingu samolotów. 

W Europie głównym dostawcą ubezpieczeń w ramach grupy jest AIG Europe Limited. 

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197 118 479 GBP, w Polsce działa przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AIG zapraszamy na stronę www.aig.com
Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish.

AIG’s Strategy: Our Global Footprint

A simplified organization that positions us to achieve our global strategy.