Skip Navigation?
 

AIG

Charakter ryzyk, z którymi współcześnie przychodzi zmagać się organizacjom nieustannie ewoluuje. Można jednak z wyprzedzeniem identyfikować trendy i narastające zagrożenia. AIG od niemal 100 lat na świecie przygotowuje firmy, zarządy i menadżerów ryzyka na to co nowe i w dużej mierze nieprzewidywalne.
 

Europejska spółka AIG posiada rating „A+” wg. Fitch, „A” według AM Best oraz “A1” według Moody’s.

Do pobrania

Więcej o AIG

Historia AIG sięga roku 1919. Wtedy to w Szanghaju założona została agencja ubezpieczeniowa American Asiatic Underwriters. Od tego czasu dzięki przedsiębiorczości, pomysłowości i wytrwałości rozwinęła się w jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych.

AIG jest liderem w dostarczaniu ubezpieczeń na życie i programów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio. 

W Europie głównym dostawcą ubezpieczeń w ramach grupy jest AIG Europe Limited. 

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197 118 479 GBP, w Polsce działa przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AIG zapraszamy na stronę www.aig.com
Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish.

AIG’s Strategy: Our Global Footprint

A simplified organization that positions us to achieve our global strategy.