O nas

AIG Europe S.A.
35D Avenue John F. Kennedy,
L-1855, Luxembourg

Więcej o AIG

Historia AIG sięga roku 1919. Wtedy to w Szanghaju założona została agencja ubezpieczeniowa American Asiatic Underwriters. Od tego czasu dzięki przedsiębiorczości, pomysłowości i wytrwałości rozwinęła się w jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych.

AIG jest liderem w dostarczaniu ubezpieczeń na życie i programów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio. 

W Europie głównym dostawcą ubezpieczeń w ramach grupy jest AIG Europe S.A.. 

AIG Europe S.A. jest zakładem ubezpieczeń wpisanym do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B 218806. Siedziba AIG Europe S.A. mieści się przy 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luksemburg, a numer rejestracji podatkowej VAT spółki to LU30100608, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Ministra Finansów Luksemburga (Luxembourg Ministère des Finances) i podlega nadzorowi Komisji ds. Ubezpieczeń (Commissariat aux Assurances) 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.luhttp://www.caa.lu/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AIG zapraszamy na stronę www.aig.com
Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish.