Przedstawiamy tu krótki przegląd informacji na temat postępowania sądowego, a także łącza do różnych ważnych dokumentów zawierających dalsze informacje dotyczące Proponowanego przeniesienia i Połączenia.  Mogli Państwo już otrzymać niektóre albo wszystkie z tych informacji pocztą, pocztą elektroniczną lub w wiadomości tekstowej.  Jeżeli potrzebują Państwo uzyskać te informacje w innym języku europejskim, proszę wrócić do strony głównej dotyczącej Brexitu.

Postępowanie sądowe – czego dotyczy

Restrukturyzacja dotyczy Proponowanego przeniesienia i Połączenia.  Zostaną one przeprowadzone w drodze jednoczesnego przeniesienia działalności ubezpieczeniowej (będącego postępowaniem odbywającym się na mocy Części VII Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. [Financial Services and Markets Act 2000, FSMA]) i transgranicznego połączenia (będącego postępowaniem odbywającym się na mocy postanowień europejskiej dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych).  W przeprowadzenie tego połączonego postępowania zaangażowane są brytyjskie sądy, a sam proces podlega zatwierdzeniu ze strony Wysokiego Trybunału Anglii i Walii (zwanego dalej Wysokim Trybunałem). Dalsze wyjaśnienia na temat połączonego postępowania sądowego znajdują się w poniższych pismach i odpowiedziach na najczęściej zadawane pytanie.

W przypadku zatwierdzenia przez Wysoki Trybunał, oczekuje się, że zarówno Połączenie, jak i Proponowane przeniesienie wejdą w życie 1 grudnia 2018 r.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące Proponowanego przeniesienia albo jego wpływu na Państwa, mają Państwo prawo złożyć pisemne oświadczenie do Wysokiego Trybunału albo zostać wysłuchani podczas posiedzenia Wysokiego Trybunału (osobiście albo korzystając z usług przedstawiciela prawnego). Posiedzenie Wysokiego Trybunału jest zaplanowane na 18 października 2018 r. pod adresem Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Mogą Państwo również zgłaszać te wątpliwości nam, na piśmie albo drogą telefoniczną, a my zarejestrujemy te wątpliwości i przekażemy je Urzędowi Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority, PRA), Urzędowi Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA), Niezależnemu ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi. Poniżej przedstawiono informacje na temat tego, w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami. 

Najświeższe informacje

  • Dnia 5 marca 2018 r. Wysoki Trybunał wydał zgodę na to, aby spółka AIG Europe Limited (AEL) rozpoczęła powiadamianie posiadaczy polis o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w wyniku Brexitu.
  • Niezależny ekspert sporządził raport uzupełniający o proponowanym przeniesieniu, z którym można się zapoznać tutajNiezależny ekspert sporządził raport uzupełniający o proponowanym przeniesieniu, z którym można się
  • Aktualności Dnia 25 października 2018 r. Sąd Wysokiego Trybunału Anglii i Walii wyraził zgodę na proponowaną restrukturyzację spółki AIG Europe Limited. Proponowane przeniesienie i połączenie aktywów nastąpi 1 grudnia 2018 r.  Więcej informacji można uzyskać na tych stronach lub od konsultanta AIG.  Informujemy, że infolinia oraz e-mailowa skrzynka odbiorcza w sprawie brexitu nie są już monitorowane.

Ważne dokumenty

Poniżej znajdują się istotne dokumenty, w których przedstawiono ważne informacje na temat Proponowanego przeniesienia i Połączenia.

Pisma powiadamiające

Poniżej znajdują się również informacje wprowadzające dla różnych zainteresowanych  

 

Broszura dotycząca planu i dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami

Broszura dotycząca planu zawiera podsumowanie planu, podsumowanie sprawozdania Niezależnego eksperta na temat wpływu restrukturyzacji na posiadaczy polis oraz Informację prawną wyjaśniającą, kiedy Trybunał rozpatrzy ostateczny wniosek o zgodę na przeprowadzenie Proponowanego przeniesienia i Połączenia.  Dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami zawiera odpowiedzi na szeroki wachlarz pytań dotyczących proponowanej restrukturyzacji

Dokument dotyczący planu

Dokument ten to pełna wersja Planu przeniesienia. Określa on warunki, na jakich działalność ubezpieczeniowa AIG Europe Limited zostanie przeniesiona do dwóch nowo zatwierdzonych towarzystw ubezpieczeniowych w grupie AIG.

Sprawozdanie Niezależnego eksperta

Dokument ten to pełna wersja sprawozdania Niezależnego eksperta. Odnosi się on do kwestii wpływu Proponowanego przeniesienia na posiadaczy polis.  Podsumowanie tego sprawozdania przedstawiono w Broszurze dotyczącej planu, do której link znajduje się powyżej.