Likwidacja szkód

Korespondencję w sprawie szkód AIG w Polsce prosimy kierować do naszego przedstawiciela ds. szkód:
Colonnade Insurance SA Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

+48 22 528 51 00
+48 22 528 52 52

Aby zgłosić szkodę

W sprawie szkód indywidualnych, zdrowotnych, grupowych pracowniczych lub podróżnych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: szkody@colonnade.pl.

W sprawie szkód majątkowych, OC, środowiskowych, Financial Lines lub transportowych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: szkody@colonnade.pl.

W sprawie szkód komunikacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z firmą ISON Care Sp z o.o.: gcard@isoncare.pl, isoncare@isoncare.pl lub pod numerem telefonu +48 22 568 98 64.

Odwołanie od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody:

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją dotyczącą zgłoszonego roszczenia, odwołanie możesz zgłosić:

a) pisemnie na adres naszego przedstawiciela Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkody@colonnade.pl

As AIG Europe S.A. is a Luxembourg based insurance company, in addition to the complaints procedure set out above, you have access to Luxembourg mediator bodies for any complaints you may have regarding this Policy. Contact details of the Luxembourg mediator bodies are available on AIG Europe S.A.’s website: http://www.aig.lu/.