Skip Navigation?
 

Aby zgłosić szkodę...

 

Wybierz jedną z grup klientów

Aby uzyskać pomoc z właściwego działu, prosimy wybrać powyżej opcję Klienci indywidualni lub Klienci korporacyjni a następnie kategorię produktu. Wynik będzie widoczny poniżej.

 

Odwołanie od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody:

 

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją dotyczącą zgłoszonego roszczenia, odwołanie możesz zgłosić:

a) pisemnie na adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkodyaig@aig.com