Skip Navigation?
 

Aby zgłosić szkodę...

W sprawie szkód prosimy o bezpośredni kontakt z firmą April Polska Sp. z o.o.: szkody@pl.april.com; gcard@pl.april.com lub pod numerem telefonu +48 22 568 98 64.

 
 

Odwołanie od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody:

 

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją dotyczącą zgłoszonego roszczenia, odwołanie możesz zgłosić:

a) pisemnie na adres AIG Europe S.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkodyaig@aig.com

As AIG Europe S.A. is a Luxembourg based insurance company, in addition to the complaints procedure set out above, you have access to Luxembourg mediator bodies for any complaints you may have regarding this Policy. Contact details of the Luxembourg mediator bodies are available on AIG Europe S.A.’s website: http://www.aig.lu/.