Skip Navigation?
 

Ubezpieczenie NNW Ty i Twoja rodzina

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Ty i Twoja rodzina" zapewnia wypłatę świadczenia w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone pieniądze pomogą pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji, a także wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.


Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma finansowe wsparcie.

Dowiedz się więcej, wypełnij formularz kontaktowy, a my oddzwonimy do Ciebie!

Tabela świadczeń

<>
  Wariant brązowy Wariant srebrny Wariant złoty Wariant platynowy

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Trwałe inwalidztwo całkowite

60 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł

Trwałe inwalidztwo

do 12 000 zł do 20 000 zł do 40 000 zł do 60 000 zł

Dodatkowe świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł

Utrata gotówki w wyniku rozboju

do 1500 zł do 1500 zł do 1500 zł do 1500 zł

Świadczenia dla dzieci wynoszą 10% kwot wymienionych w tabeli.

Cechy produktu i korzyści

  • Gwarancja wypłaty wysokich świadczeń w razie następstw nieszczęśliwych wypadków – m.in. w razie śmierci lub inwalidztwa.
  • Zabezpieczenie finansowe 24 godziny na dobę, w Polsce i za granicą.
  • Możliwość wykorzystania świadczenia na dowolny cel, np. na leczenie, dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb, pokrycie bieżących wydatków, wyrównanie straty części dochodów wywołanej niezdolnością do pracy.
  • Świadczenie jest wypłacane niezależnie od innych polis.
  • Dodatkowe 15 000 zł wypłacane w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – pozwala m.in. pokryć koszty pogrzebu.
  • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku rozboju. Zwracamy do 1500 zł.
  • Stała składka, która nie wzrasta przez cały czas trwania ochrony. 
  • W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci jedna składka zapewnia ochronę rodzicowi i dziecku.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Aby kupić ubezpieczenie, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, my oddzwonimy i przedstawimy ofertę. Można również do nas zadzwonić pod numer 22 545 85 15.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu rozmowy i trwa tak długo, jak sobie tego życzy nasz Klient (do ukończenia 70. roku życia).

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania - archiwum