Skip Navigation?
 

Informacja w sprawie nowych umów ubezpieczenia

Informujemy, że AIG Europe Limited zaprzestało oferowania nowych ubezpieczeń na rynku polskim. Jednocześnie AIG i firma Colonnade podjęły współpracę, której celem jest zapewnienie Klientom AIG utrzymania standardu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń oferowanych przez Colonnade.

Jeśli są Państwo zainteresowani zawarciem nowej umowy ubezpieczenia turystycznego z Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, prosimy o odwiedzenie strony: https://colonnade.pl/ubezpieczenia-turystyczne
 
Informacja dotycząca obsługi istniejących polis AIG

Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., AIG rozpoczęło strategiczną współpracę z Colonnade Insurance S.A. w celu zarządzania umowami ubezpieczenia zawartymi przez AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Powyższe nie powoduje żadnych zmian w istniejących umowach ubezpieczenia i AIG, do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umów, będzie zapewniać wynikającą z nich ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy dotyczącej Państwa polisy ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z zespołem Colonnade.

W sprawie zmiany adresu, zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub podobnej zmiany prosimy o kontakt z: info@colonnade.pl

W sprawie zgłoszenia nowej szkody prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl

W sprawach dotyczących szkody już uprzednio zgłoszonej do AIG prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl


For new business enquiries

AIG Europe Limited is no longer offering new policies in the general market in Poland.

AIG and Colonnade have engaged in cooperation to ensure AIG Clients receive the same standard of insurance cover in insurance products offered by Colonnade.

Should you wish to contact Colonnade Insurance S.A. Poland Branch to purchase new travel insurance, please visit their website at: https://colonnade.pl/ubezpieczenia-turystyczne

For existing AIG policies

Please note that effective 1st July 2017, AIG entered into a strategic partnership with Colonnade Insurance S.A. to manage existing policies for AIG Europe Limited’s Poland Branch. There is no change to existing policies, and your existing cover continues to be provided by AIG until the expiry of your policy. Should you require assistance regarding your current policy please contact the team at Colonnade on:

For amendments to your policy, such as changing address or amending the cover provided please contact: info@colonnade.pl

For new claims relating to your existing policy, please contact: szkody@colonnade.pl

For claims already registered relating to your existing policy, please contact: szkody@colonnade.pl

O produkcie

Ubezpieczenia turystyczne Travel Guard® od AIG zawierają wysokie sumy gwarancyjne na koszty leczenia oraz dają gwarancję pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski z każdego miejsca na świecie.

Ubezpieczenie wyjazdów krótkoterminowych jest idealne dla osób wyjeżdżających 1 do 3 razy w roku. Ochronę oferujemy podróżującym zarówno wypoczynkowo jak i służbowo.

 

Cechy produktu i korzyści

W ramach ubezpieczenia krótkoterminowego oferujemy wysokie sumy gwarancyjne na koszty leczenia, nie zawierające dodatkowych limitów ani udziałów własnych. Jedynym wyjątkiem jest ograniczenie dotyczące leczenia dentystycznego, które pokrywa koszt jednej wizyty do kwoty 150 euro. 

Wszystkie warianty chronią ubezpieczonego pokrywając koszty leczenia wynikające ze zdarzeń związanych z uprawianiem sportów amatorskich, takich jak narciarstwo, snowboard, pływanie, nurkowanie, jazda na rowerze, motorowerze czy kładzie. 

Ubezpieczenia wyjazdów krótkoterminowych dostępne na niniejszej stronie gwarantują pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski. Zostaną one pokryte w całości, bez limitu. Niezależnie od wysokości kosztów transportu Ubezpieczony ma gwarancję dowiezienia do kraju, a koszty te nie umniejszają sumy na pokrycie wydatków związanych z leczeniem.

Przeczytaj przed podróżą