Skip Navigation?
 

O produkcie

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia wynikające ze zdarzeń powstałych w trakcie uprawiania sportu podczas wyjazdu. Oferujemy dwa rozwiązania – dla osób uprawiających sporty amatorsko lub uprawiających sporty ekstremalne. 

Cechy produktu i korzyści

W ramach ubezpieczenia krótkoterminowego lub rocznego udzielamy ochrony osobom, które uprawiają sporty amatorsko, np. pływają, biegają, jeżdżą na rowerze lub nurkują. 

Planując uprawianie sportów ekstremalnych podczas wyjazdu rekomendujemy wybór ubezpieczenia w wariancie złotym lub platynowym. Pokryjemy wówczas koszty leczenia wynikające ze zdarzeń powstałych w trakcie uprawiania takich sportów jak: 
• sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, 
• sztuki walki, sporty obronne, 
• skoki na gumowej linie, jumping, 
• heliskiing, heliboarding, wspinaczkę górską, skalną i skałkową, speleologię, 
• rafting i wszystkie jego odmiany, 
• nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, 
• sporty motorowe i motorowodne (lista wyjątków zawarta w OWU), 
• uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami.

 

Dokładna definicja i lista sportów objętych ubezpieczeniem zawarta jest w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na niniejszej stronie (OWU Wyjazdy zagraniczne). 

Ochrona związana z uprawianiem sportów ekstremalnych wiąże się z dodatkowymi zastrzeżeniami. Ubezpieczony musi przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, a jeśli jest to wymagane powinien także korzystać z odpowiedniego i zalecanego sprzętu zabezpieczającego. 

Ubezpieczenie nie dotyczy sytuacji uprawiania sportu w ramach zawodów lub turnieju ani uprawiania sportu profesjonalnie.

Przeczytaj przed podróżą