Skip Navigation?
 

Sprawdź, co może się przydać przed podróżą i w trakcie jej trwania!

Koszty leczenia oraz koszty transportu medycznego do kraju pochodzenia to dwa elementy, które mogą się wiązać z bardzo wysokimi wydatkami sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego wybierając ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarantowanej. Zalecamy, żeby minimalna suma na koszty leczenia nie była niższa niż 50 000 euro.

W sytuacji, kiedy bierzemy leki lub cierpimy na chorobę przewlekłą, powinniśmy wykupić ubezpieczenie obejmujące ochroną leczenie następstw pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku chorób przewlekłych. Jeżeli podczas wyjazdu pogorszy się stan naszego zdrowia w wyniku zaostrzenia się choroby przewlekłej i będziemy potrzebowali wizyty lekarskiej albo leczenia, konieczna będzie polisa obejmująca swoim zakresem to ryzyko. Ochronę taką zapewnią warianty złoty i platynowy
Definicję choroby przewlekłej znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnych schorzeń, niektóre państwa wymagają, aby turyści odwiedzający ich kraj byli zaszczepieni przeciwko konkretnym chorobom. Szczepieniem obowiązkowym przy wjeździe do m.in. do krajów afrykańskich, jest szczepienie przeciw żółtej febrze. Jest ono także wymagane od osób podróżujących do krajów tropikalnych (m. in. w Afryce, Azji, Ameryce Południowej  i Środkowej). 

Oprócz żółtej febry, istnieje lista chorób, przeciwko którym szczepienia są zalecane. Należą do nich m.in.: błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B, zakażenie meningokokowe, cholera, wścieklizna oraz kleszczowe zapalenie mózgu. 

Zasady szczepień wynikają z Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, a także z prawa wizowego niektórych państw. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Dowodem zaszczepienia się jest wpis do międzynarodowej książeczki szczepień. Tę tzw. „żółtą książeczkę”, należy zabrać ze sobą w podróż.

Planując wyjazd z Polski powinniśmy sprawdzić ważność paszportu oraz upewnić się, co do konieczności posiadania innych dokumentów
Będąc obywatelami Unii Europejskiej, Polacy nie muszą okazywać paszportu, jeśli podróżują z jednego kraju strefy Schengen do drugiego. Mimo to, przy przekraczaniu granicy, warto mieć go przy sobie, jako dokument potwierdzający tożsamość. 

Przedłużenie ważności paszportu 

Aby otrzymać nowy paszport, należy osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej. Należy także załączyć zdjęcie i uiścić opłatę. Po upływie około 30 dni, paszport odbiera się osobiście w punkcie, w którym został złożony wniosek. Poza sezonem urlopowym czas oczekiwanie wynosi około tygodnia. 

Sprawy dotyczące wydawania paszportów regulują przepisy krajowe i unijne, a więcej informacji na ten temat publikuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach „Spraw obywatelskich”. 

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i w razie potrzeby uzyskać szybką pomoc, przed wyjazdem w podróż należy, m.in.: 

 • zebrać informacje dotyczące kraju podróży, 
 • wykupić odpowiednie ubezpieczenia, 
 • wyjeżdżając do państw Unii Europejskiej uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium UE. Kartę tę wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. 
  (Uwaga: EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego lub zmarłego do kraju, ani większości badań specjalistycznych). 
 • pozostawić rodzinie lub zaufanej osobie plan swojej podróży. 
Więcej wskazówek dotyczących wyjazdów turystycznych i zarobkowych opracowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i publikuje je na swoich stronach.
Wybierając się w podróż samolotem warto wcześniej zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami: 
 • Co można zabrać w bagażu podręcznym, a co należy spakować do bagażu odprawianego?  
  • Na pokład można zabrać niewielkie ilości, szczelnie zamkniętych płynów, jedzenie dla niemowląt, leki niezbędne w trakcie podróży, żywność w stanie stałym oraz sprzęt elektroniczny. 
 • Co i w jakiej ilości można przywieźć, których przedmiotów nie wolno wnosić na pokład?  
  • Na pokład nie wolno zabrać m.in.: spirytusu, gazu do zapalniczek, rozpuszczalnika, farb ani zapałek. 
 • Co zrobić, aby uzyskać zgodę na przewiezienie przedmiotu wymagającego zezwolenia?  
  • Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest to, aby wyroby przewożone przez podróżnego były przeznaczone na jego własny użytek, a nie na cele handlowe.

Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy: 

 • sprawdzić zasady obowiązujące w danej linii lotniczej,
 • uzyskać informacje w biurze podróży,
 • przeczytać informacje na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Służby Celnej

 

Ciekawych i pożytecznych informacji dostarcza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). 
W opracowaniach przeczytamy, jak ważne jest czytanie umów przed ich podpisaniem i co to są klauzule niedozwolone w umowach. Dowiemy się także, jakie zasady obowiązują przy składaniu reklamacji nieudanych wczasów.