Skip Navigation?
 

Przed dokonaniem zakupu, zapoznaj się z Regulaminem Zawierania Umów Ubezpieczenia Podróżnego przez Internet.

Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do świadczenia z umowy ubezpieczenia zawartej online, chciałaby zgłosić reklamację może to uczynić również poprzez Europejską Platformę rozstrzygania sporów konsumenckich, którą można znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kup online