Skip Navigation?
 

O produkcie

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji pokrywa wydatki poniesione w związku z anulowaniem biletu lotniczego, noclegów lub imprezy turystycznej. 

Pokrywamy koszty, jeżeli wyjazd został odwołany na skutek określonych sytuacji np. nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, wypadku lub śmierci. Wszystkie sytuacje kwalifikujące do ubiegania się o zwrot kosztów rezygnacji wymienione są w § 42 Ogólnych warunków ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne.

Ubezpieczenie pokryje koszty rezygnacji do równowartości 1800 euro: 
• koszty rezygnacji z biletów lotniczych i noclegów zwracane są w 100%, 
• koszty rezygnacji z imprezy turystycznej pokrywane są w 80%. 

Dzięki ubezpieczeniu ułatwisz sobie planowanie wyjazdów, ograniczysz stres związany ze zmianami i nieprzewidzianymi sytuacjami.

Szczegóły ubezpieczenia

Bilet lotniczy lub nocleg

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty rezygnacji z biletów lotniczych oraz noclegów. Wypłacamy odszkodowanie, jeśli rezygnacja została spowodowana m.in.:
- nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego skutkującym hospitalizacją,
- ciężką chorobą ubezpieczającego skutkującą pobytem w szpitalu,
- nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą członka rodziny Ubezpieczonego skutkującymi hospitalizacją,
- śmiercią członka rodziny,
- włamaniem, pożarem lub zalaniem mieszkania lub domu.

Rezygnacja lub wcześniejszy powrót z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa poniesione koszty, jeśli Ubezpieczony zrezygnował z wyjazdu z powodu m.in.:
- nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego skutkującego hospitalizacją,
- ciężkiej choroby ubezpieczającego skutkującej pobytem w szpitalu,
- nieszczęśliwego wypadku lub choroby członka rodziny Ubezpieczonego skutkującymi hospitalizacją,
- śmierci członka rodziny,
- włamania, pożaru lub zalania mieszkania lub domu.

Ubezpieczenie to może być zawarte najpóźniej 48 godzin po zarezerwowaniu biletów lub noclegu i po uiszczeniu opłat. Dotyczy ono biletów lotniczych na wszystkich trasach międzynarodowych, zakupionych w Polsce za pośrednictwem organizatora lub pośrednika turystycznego mającego siedzibę na terenie RP.

Wszystkie powody kwalifikujące do ubiegania się o zwrot kosztów rezygnacji wymienione są w § 42 Ogólnych warunków ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne. Koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU Wyjazdy zagraniczne).

Przeczytaj przed podróżą