Skip Navigation?
 

 

Nasze produkty zapewniają wsparcie w razie nieprzewidzianych nagłych zdarzeń. Zapoznaj się z ofertą produktów spośród kategorii: Wypadki, Zdrowie, Majątek i Podróże.

Ubezpieczenie Rodzina w AIG

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Rodzina w AIG" zapewnia wypłatę świadczeń w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone pieniądze będą mogły pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji, a także wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.

Więcej

Ubezpieczenie dla kobiet Szansa

Oferujemy wypłatę do 100 000 zł w razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego narządów kobiecych. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo w formie gotówki. Istnieje także możliwość dodatkowego zabezpieczenia na wypadek operacji.

Więcej

Turystyka krajowa i zagraniczna

Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez AIG obejmują wszystkie najpotrzebniejsze rodzaje ochrony podczas podróży. Oferta obejmuje wyjazdy krótkoterminowe, roczne, koszty rezygnacji z podróży i ochronę podczas uprawiania sportów.

Więcej

Ubezpieczenie NNW Ty i Twoja rodzina

Wypłacamy wysokie sumy świadczeń w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka nie wzrasta przez cały czas trwania umowy. Wysokość składki indywidualnej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł wynosi 33 zł miesięcznie.

Więcej


Proszę wpisać swoje imię Proszę podać nazwę

Proszę wpisać swoje nazwisko Proszę podać nazwę

Wpisz adres e-mail Proszę podać poprawny adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu Wprowadź poprawny numer telefonu

Proszę przyjąć warunki Proszę przyjąć warunki

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).