Skip Navigation?
 

Oferta

Ubezpieczenia transportowe AIG to ochrona towarów w transporcie od wszelkich ryzyk, z możliwością zabezpieczenia przed utratą zysków i szkodami pośrednimi. To także kompleksowa ochrona towarów w transporcie pomiędzy magazynami na całym świecie.

Poznaj nasze produkty

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym i międzynarodowym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.