Skip Navigation?
 

O produkcie


Zakres pokrycia został określony w formule ubezpieczenia „wszystkich ryzyk”, czyli każdego zdarzenia, które powoduje utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w warunkach i innych ustaleniach umowy. Dodatkowo odpowiedzialność ubezpieczyciela może być rozszerzona, w ramach limitów ustalonych w umowie ubezpieczenia, o dodatkowe koszty ponoszone w związku z koniecznością utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Rozszerzenie zakresu o ryzyko utraty zysku pozwala zrekompensować straty spowodowane brakiem możliwości osiągania wpływów z najmu posiadanych lub administrowanych powierzchni komercyjnych, będącym następstwem szkody w mieniu.

Adresaci ubezpieczenia

Produkt ten jest przeznaczony dla ograniczonej grupy klientów będących właścicielami lub zarządcami obiektów handlowych lub biurowych.

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Więcej korzyści

Zakres ochrony może zostać rozszerzony o dodatkowe koszty ponoszone w związku z koniecznością utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

 

Przedmiot ubezpieczenia

  • budynki,
  • maszyny,
  • wyposażenie i inne mienie należące do właścicieli obiektów komercyjnych, takich jak wielkopowierzchniowe centra handlowe lub budynki biurowe,
  • dodatkowe koszty, które mogą powstać w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu, a także czynsz brutto osiągany przez właściciela obiektu komercyjnego z tytułu najmu powierzchni.

Do pobrania