Skip Navigation?
 

O produkcie


Zakres ochrony zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, zużycia się lub przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna zaszła wewnątrz urządzenia. Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy strat spowodowanych przestojem w działalności produkcyjnej, związanym z awarią maszyny.

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest zazwyczaj zawierane przez przedsiębiorstwa produkcyjne z różnych branż, dla których maszyny są szczególnie istotnym składnikiem majątku, oraz właścicieli budynków biurowych, mieszkalnych, handlowych i innych nieruchomości komercyjnych. 

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Więcej korzyści

Ubezpieczenie może być rozszerzone o zysk brutto i koszty stałe ponoszone w przypadku przerwy w działalności produkcyjnej, będącej następstwem szkody maszynowej.

Przedmiot ubezpieczenia

  • maszyny, będące kluczowym mieniem decydującym o możliwościach prowadzenia działalności produkcyjnej,

  • wyposażenie obiektów komercyjnych.

Do pobrania