Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie zapewnia pokrycie od wszystkich ryzyk, w tym ryzyk elektronicznych. Oprócz zdarzeń majątkowych zawiera typowe zdarzenia, na które narażony jest sprzęt elektroniczny, jak przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw komercyjnych posiadających sprzęt elektroniczny, medyczny lub maszyny, w których znaczną część stanowią elementy elektroniczne.
Szczególny rodzaj klientów stanowią firmy oferujące usługi związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych lub obsługą informatyczną przedsiębiorstw.

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Cechy produktu i korzyści

Szeroki zakres ubezpieczenia – zakres określony w formule ubezpieczenia wszystkich ryzyk, obejmuje wszystkie zdarzenia, które powodują utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w warunkach i innych ustaleniach umowy.
 

Przedmiot ubezpieczenia

  • sprzęt elektroniczny biurowy,
  • urządzenia specjalistyczne, zarówno stacjonarne, jak i przenośne,
  • koszty odtworzenia danych elektronicznych zapisanych w urządzeniach oraz oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach elektronicznych.

Do pobrania