Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm i instytucji, które ze względu na potencjalne zagrożenie aktem terroryzmu bądź sabotażu są zainteresowane ochroną do pełnych sum ubezpieczenia lub bardzo wysokich limitów, rzędu kilkuset milionów złotych, nieoferowanych przez lokalną konkurencję w ramach ubezpieczeń majątkowych. Przy limitach przekraczających nasze możliwości uzupełniamy własną pojemność ubezpieczeniową, korzystając ze współpracy z rynkiem londyńskim.

Mamy możliwość zawarcia ubezpieczenia od aktów terroryzmu na naszych własnych warunkach bądź na warunkach, na których pracuje rynek londyński, określonych w skrócie jako T3 i/lub LMA.

Adresaci ubezpieczenia

Firmy i instytucje potencjalnie zagrożone aktem terroryzmu bądź sabotażu, w tym centra handlowe i usługowe, lotniska, biurowce, obiekty sportowe, elektrownie, zakłady chemiczne, jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Cechy produktu i korzyści

  • ochrona do pełnych sum ubezpieczenia,
  • bardzo wysokie limity ubezpieczenia,
  • możliwość zawarcia ubezpieczenia na lokalnych warunkach.

Przedmiot ubezpieczenia

  • budynki,
  • maszyny,
  • urządzenia,
  • wyposażenie,
  • środki obrotowe i inne składniki majątku przedsiębiorstw oraz
  • utrata zysku, jako konsekwencja aktów terroryzmu lub sabotażu.

Do pobrania