Skip Navigation?
 

Oferta

Świadczymy usługi przedsiębiorstwom o zróżnicowanych profilach i skali działalności oraz wielkości majątku. Dysponujemy pojemnością ubezpieczeniową liczącą się na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Poznaj nasze produkty

Pakietowy produkt dla nieruchomości komercyjnych

Ubezpieczenie „wszystkich ryzyk” (all risk) mienia należącego do właścicieli obiektów komercyjnych.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.