Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt ma szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej. Zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową w sytuacjach, w których przedsiębiorca zobowiązany jest prawnie do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód odniesionych przez osoby trzecie, w tym szkód osobowych, spowodowanych przez produkt wadliwy lub niebezpieczny. Biorąc pod uwagę polskie i międzynarodowe realia prawne oraz wyraźną tendencję do zwiększania się wysokości zasądzanych przez sądy odszkodowań, AIG oferuje możliwość zawierania umów ubezpieczenia z wysokimi limitami odpowiedzialności, niezbędnymi do spełnienia obowiązku odszkodowawczego.

Adresaci ubezpieczenia

Przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego lub handlowego, z siedzibą w Polsce lub za granicą.

Zalety i zakres

Zalety ubezpieczenia

  • wysokie limity odpowiedzialności – dostępna pojemność ubezpieczeniowa do 100 000 000 USD,
  • zakres ochrony dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy,
  • ochrona ubezpieczeniowa dla szkód powstałych na całym świecie,
  • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, w tym również poniesionych w postępowaniu ugodowym,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o koszty wycofania produktu z rynku.

Zakres ochrony

  • OC za produkt / OC za dzieło ukończone,
  • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku (Product Recall),
  • ryzyka szczególne, w zakresie wynikającym z klauzul tworzących tzw. rozszerzone OC za produkt, w tym klauzulę połączenia lub zmieszania, klauzulę maszynową lub klauzulę usunięcia i zastąpienia.

Do pobrania