Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy stanowi jedno z podstawowych ubezpieczeń OC minimalizujących finansowe skutki wypadków przy pracy, którym ulegli pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę (pracodawcę), w ramach świadczonych przez nich obowiązków służbowych. 

Ubezpieczenie wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa liczba pracowników decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń z tytułu wypadków przy pracy również na drodze cywilnoprawnej.  

Udzielana ochrona obejmuje wypłatę stosownych odszkodowań lub zadośćuczynień, a także pokrycie uzasadnionych kosztów pomocy prawnej w sytuacji, w której pracownik zdecyduje się skierować sprawę do sądu.

Ubezpieczenie OC pracodawcy jest elementem tworzenia przez przedsiębiorcę bezpiecznego środowiska pracy, zapewniając stabilność finansową zarówno samemu przedsiębiorcy, jak i poszkodowanym pracownikom.

Adresaci ubezpieczenia

Przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Zalety i zakres

Zalety ubezpieczenia

  • wysokie limity ochrony,
  • ochrona udzielana na całym świecie, włącznie z USA i Kanadą,
  • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, w tym również poniesionych w postępowaniu ugodowym.

Zakres ochrony

  • szkody na osobie lub w mieniu osobistym pracowników, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy.

Do pobrania