Skip Navigation?
 

SPECIALTYsolutions i jego zalety

SPECIALTYsolutions to program przeznaczony dla klientów z nietypowych lub złożonych grup ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie wypadkowe dla uczestników, członków i klientów organizacji zaangażowanych w działania związane na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

Dlaczego SPECIALTYsolutions AIG?

Mamy ponad 40 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeń Specialty i oferujemy wysoki poziom obsługi dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. Aby sprostać wymaganiom klientów korzystamy z globalnej wiedzy i zasięgu AIG.

Oferujemy pojemność ubezpieczeniową, która pozwala na ochronę przed skutkami ryzyk katastroficznych. Doświadczony zespół underwriterów i likwidatorów szkód umożliwia przygotowanie programu ubezpieczeniowego, odpowiadającego szczególnym potrzebom klienta, oraz sprawną likwidację szkody.

Korzyści

Dla Ubezpieczającego

 • ubezpieczenie „skrojone na miarę" - chroni klientów, uczestników i członków, zaspokajając ich określone potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej,
 • zwiększenie lojalności klientów - wskazuje na dbałość o klientów i członków poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego pakietu świadczeń,
 • pomaga przyciągnąć nowych klientów lub członków - poprzez zaoferowanie atrakcyjnego pakietu dodatkowych korzyści,
 • zapewnienie pełnej kompensaty,
 • ochrona marki,
 • umożliwia wyróżnienie się na rynku,
 • pozwala organizacji na zakup ubezpieczenia wypadkowego również w przypadku, gdy jest ono wymagane przepisami prawa.
Dla Ubezpieczonych
 • możliwość korzystania ze zindywidualizowanego planu ubezpieczeniowego stworzonego z myślą o potrzebach klienta,
 • spokój - jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie chroni Ubezpieczonych i ich rodziny,
 • łatwy dostęp do wiodącego rozwiązania ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb,
 • dodatkowa ochrona - pomaga uzupełnić luki w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu, szczególnie podczas czynności charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem,
 • jakość, na którą można liczyć - wysoki poziom obsługi dostosowanej do konkretnych potrzeb, kiedy jest to najbardziej potrzebne.

Najważniejsze cechy produktu

 • proste ogólne warunki ubezpieczenia - stworzenie własnej polisy SPECIALTYsolutions jest bardzo proste!
 • polisa dostosowana do potrzeb - wystarczy wybrać spośród opcjonalnych 30 dodatków, aby stworzyć najlepszą polisę dla Państwa klientów, w tym m.in. następujące świadczenia:
  - świadczenie z tytułu pobierania nauki,
  - świadczenie z tytułu wojny,
  - świadczenie z tytułu anulowania biletu,
 • minimalna liczba wykluczeń - zapewnia ochronę w najbardziej nietypowych sytuacjach.

Stowarzyszenia

Pozyskiwanie i utrzymywanie członków jest kluczem do prowadzenia odnoszącego sukcesy stowarzyszenia. Poprzez zapewnienie im dodatkowych świadczeń można ich bardziej przywiązać do stowarzyszenia. W AIG zapewniamy ubezpieczenie wypadkowe dla członków stowarzyszeń zaangażowanych w działania związane na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

 • pomaga przyciągnąć i zatrzymać członków dzięki ulepszonemu pakietowi członkowskiemu,
 • wzbogacony pakiet członkowski - chroni osoby stowarzyszone za pomocą planu ubezpieczeniowego dostosowanego do ich potrzeb,
 • opieka - wskazuje na dbałość stowarzyszenia o dobro swoich członków,
 • możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG poprzez kontakty na szczeblu lokalnym (krajowym).
 • ubezpieczenie „skrojone na miarę” - możliwość skorzystania z programu dostosowanego do ich potrzeb,
 • dodatkowa ochrona - pomaga uzupełnić luki w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu, szczególnie podczas czynności charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem,
 • łatwy dostęp do ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się o nich zatroszczy w razie wypadku.

Edukacja

Niezależnie od tego, czy dotyczy to małych dzieci, nastolatków, czy młodych osób, zapewnienie dziecku w pełni kompleksowej ochrony jest niezmiernie istotne. W trakcie nauki dzieci mogą brać udział w wielu różnych zajęciach, takich jak treningi drużyn sportowych, wycieczki, programy wymiany szkolnej, dlatego też należy im zapewnić wszelkiego rodzaju opiekę konieczną w razie wypadku. W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie wypadkowe dla uczniów i nauczycieli, biorących udział w zajęciach związanych na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

 • odpowiedzialność - wskazuje na dbałość szkoły o dobro uczniów i ich rodziców poprzez zapewnienie im ochrony, jakiej potrzebują,
 • zapewnienie pełnej kompensaty - pomaga uzupełnić luki w szkolnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,
 • zindywidualizowane świadczenia - pasujące do szkolnych potrzeb,
 • zachęta dla kandydatów - pakiet dodatkowych korzyści dla uczniów i ich rodziców,
 • możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG poprzez kontakty na szczeblu lokalnym (krajowym),
 • zapewnienie rodzicom i uczniom wysokiego poziomu obsługi dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.
 • zapewnia spokój rodzicom - dziecko jest chronione w razie wypadku,
 • świadczenie z tytułu pobierania nauki - pozwala opłacić czesne,
 • dodatkowa ochrona - pomaga uzupełnić luki w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu poprzez zindywidualizowany system świadczeń,
 • pomaga zmniejszyć obawy podczas podróży z dala od domu i rodziny,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się zatroszczy o dziecko w razie wypadku.

Imprezy

Organizowanie imprez może być samo w sobie stresujące, nie mówiąc już o zmartwieniach dotyczących wszystkich ewentualnych problemów. SPECIALTYsolutions pozwala zapomnieć przynajmniej o jednym z nich: „Co się stanie, jeśli podczas imprezy zdarzy się wypadek?". W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie wypadkowe dla uczestników, osób odwiedzających i gości imprez związanych z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

 • zwiększenie atrakcyjności oferty - uczestnicy mogą się bawić ze świadomością posiadania ubezpieczenia w razie nieprzewidzianych wypadków,
 • zapewnienie pełnej kompensaty - pomaga uzupełnić luki w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,
 • ochrona marki,
 • wysoka jakość obsługi - wskazuje na dbałość o klientów, poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego pakietu świadczeń,
 • koszt w cenie - ubezpieczenie może być wliczone w cenę biletu, aby uniknąć wydatku z tytułu składki płatnego z góry,
 • możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG poprzez kontakty na szczeblu lokalnym (krajowym).
 • spokój - umożliwia uczestnikom dobrą zabawę podczas imprezy, dając im pewność, że posiadają ochronę ubezpieczeniową w razie wypadku,
 • świadczenie z tytułu anulowania biletu - zapewnia zwrot wydatków poniesionych na zakup biletu, jeżeli w razie niespodziewanego zdarzenia nie został on wykorzystany,
 • dodatkowa ochrona - pomaga uzupełnić luki w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu poprzez zindywidualizowany system świadczeń,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się o nich zatroszczy w razie wypadku.

Organizacje wysokiego ryzyka

Praca na linii frontu w organizacji wysokiego ryzyka może być zarazem trudnym, jak i satysfakcjonującym doświadczeniem. Ze względu na charakter takiego zajęcia pełna ochrona jest niezwykle ważna, aby zapewnienić jak najlepszą opiekę w razie wypadku. Produkt SPECIALTYsolutions jest przeznaczony dla klientów z grup nietypowego lub złożonego ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie wypadkowe dla członków organizacji zaangażowanych w działania związane na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

 • pierwsza linia obrony - ochrona członków organizacji podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • wskazuje na dbałość o członków i docenienie ich poprzez zapewnienie im solidnego, zindywidualizowanego pakietu świadczeń dzięki objęciu ubezpieczeniem podejmowanych przez nich działań związanych z wysokim ryzykiem,
 • możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG poprzez kontakty na szczeblu lokalnym (krajowym),
 • dodatkowe korzyści - zapewnienie członkom organizacji wysokiego poziomu obsługi dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.
 • możliwość skorzystania ze zindywidualizowanych świadczeń i limitów dopasowanych do określonych potrzeb w organizacji wysokiego ryzyka,
 • zwiększona ochrona podczas służby - możliwość ochrony podczas działań wojennych, opieka psychologa, pomoc w przypadkach urazu psychicznego,
 • spokój - pomoc w zapewnieniu rodzinie stabilizacji finansowej w razie wypadku,
 • dodatkowa ochrona - uzupełnienie luk w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu, w szczególności ze względu na wysokie ryzyko związane z podejmowaną działalnością,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się o nich zatroszczy w razie wypadku.

Gminy

Gminy często są zobligowane do objęcia ochroną ubezpieczeniową niektórych grup osób. SPECIALTYsolutions jest przeznaczony dla klientów z grup nietypowego lub złożonego ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie wypadkowe dla uczestników, członków i klientów organizacji zaangażowanych w działania związane na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem.

 • umożliwia gminom zakup ubezpieczenia wypadkowego w sytuacjach, gdy są one do tego zobligowane prawem,
 • ubezpieczenie „skrojone na miarę” - dostępne dla władz, pracowników, gości, urzędników i ich dzieci,
 • wskazuje na dbałość o członków/gości, poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego pakietu świadczeń,
 • kompensata zobowiązań - świadczenia niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za wypadek.
 • poczucie bezpieczeństwa w społeczności niezależnie od tego, czy jest się mieszkańcem, czy gościem,
 • ochrona przed niespodziewanymi zdarzeniami - członkowie społeczności są ubezpieczeni podczas wypadków w najmniej spodziewanych sytuacjach,
 • dodatkowa ochrona - pomaga uzupełnić luki w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu poprzez zindywidualizowany system świadczeń,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się o nich zatroszczy w razie wypadku.

Sprzedawcy detaliczni

Jako sprzedawcy detaliczni będziecie mieć Państwo styczność z tysiącami odwiedzających Was osób rocznie, od małych dzieci po osoby w starszym wieku. Głównym celem sprzedaży detalicznej jest satysfakcja odwiedzającego Was klienta. Aby ją zapewnić, towarzystwo AIG stworzyło program ubezpieczeń dla odwiedzających Państwa klientów (Visitor's Insurance Program), który pozwoli na szybką i bezproblemową rekompensatę dla klientów w razie wypadku. Roszczenie zostanie uregulowane, z zapewnieniem, że odwiedzający Państwa klienci zostaną obsłużeni na najwyższym oczekiwanym poziomie. Ryzyka powszechnie napotykane w branży detalicznej to: wypadki i kolizje na parkingu powodujące szkody, akty przemocy, pożar i zawalenie się budynku.

 • wzmocnienie lojalności klientów poprzez wykazanie się dbałością o klientów w razie wypadku,
 • wysoka jakość obsługi - ochrona dla klientów w razie wypadku, gdy przebywają oni na terenie Państwa firmy,
 • zapewnienie pełnej kompensaty,
 • ochrona marki,
 • ubezpieczenie „skrojone na miarę” - możliwość ochrony przed skutkami napaści zbrojnej, rabunku, aktów terroru,
 • możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG poprzez kontakty na szczeblu lokalnym (krajowym).
 • ochrona w razie wypadku na terenie firmy, także w przypadku poślizgnięcia się lub upadku,
 • wypadek może zdarzyć się gdziekolwiek - ubezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń,
 • spokój - jedno z najbardziej zaufanych towarzystw ubezpieczeniowych udziela ochrony w ciągu dnia spędzonego poza domem,
 • gwarantowany wysoki poziom obsługi - spokojny odpoczynek dzięki świadomości, że ktoś się o nich zatroszczy w razie wypadku.
 

Do pobrania