Skip Navigation?
 

O produkcie

Crisis Solution to ubezpieczenie, które chroni członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników firmy, a także ich najbliższych w przypadku zaistnienia takich sytuacji, jak porwanie, uprowadzenie czy stosowanie gróźb wobec ubezpieczonych osób.
AIG zwróci wartość okupu przekazanego w związku z zaistniałym zagrożeniem, jak również zagwarantuje usługi prewencji i reagowania za pośrednictwem NYA International, wiodącej firmy konsultingowej wyspecjalizowanej w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.
W razie incydentu konsultanci do spraw sytuacji kryzysowych gwarantują natychmiastową reakcję, udzielając porad zespołowi klienta ds. zarządzania kryzysem, przez cały czas trwania incydentu, i pomagając zarządzać nim do chwili pomyślnego zakończenia incydentu.

Adresaci ubezpieczenia

 

Możliwe jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej wszystkim rodzajom firm, dużym i małym, jak również organizacjom charytatywnym, organizacjom pozarządowym i innym organizacjom podobnego rodzaju.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący takie incydenty jak porwanie, uprowadzenie, wymuszenie czy zatrzymanie,

  • możliwość objęcia ochroną wszystkich pracowników, jak również określonej ich grupy,

  • profesjonalna pomoc świadczona przez wyspecjalizowaną firmę konsultingową, zajmującą się prewencją i reagowaniem na sytuacje kryzysowe,

  • zakres terytorialny - cały świat,

  • możliwość zawarcia polisy na okres roczny, jak również na czas trwania wyjazdu. 

Zakres ochrony

  • zwrot wartości okupu zapłaconego w bezpośrednim związku z porwaniem, uprowadzeniem czy wymuszeniem,

  • wynagrodzenie oraz wydatki poniesione w związku z pracą konsultantów NYA,

  • dodatkowe wydatki związane z zaistniałym incydentem, jak np. zaangażowanie negocjatora, konsultanta PR, wartość nagrody dla informatora, koszty podróży czy koszty związane z usługami medycznymi,

  • usługi konsultingowe w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

Do pobrania