Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie POSI chroni spółkę (emitenta), członków organów oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie prospektu przed roszczeniami związanymi z prospektem, memorandum lub innym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego jest przeprowadzana publiczna oferta papierów wartościowych.

Adresaci ubezpieczenia

Dla wszystkich spółek, które planują ofertę publiczną i chcą wprowadzić akcje lub obligacje do obrotu na rynkach regulowanych. Ubezpieczenie może być przedstawione zarówno w przypadku pierwszej oferty publicznej (IPO), jak i kolejnych ofert publicznych (SPO).

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

  • szeroki zakres ochrony zarówno dla emitenta, jak i jego władz,

  • zamknięcie ryzyka emisji w polisie,

  • ochrona pozwalająca zarządzić specyficznym ryzykiem w ramach dedykowanej polisy,

  • okres ochrony wynoszący nawet do 10 lat,

  • szeroki krąg osób objętych ochroną.

Zakres ochrony

Ubezpieczeniem objęte są roszczenia związane z prospektem, zarówno skierowane do emitenta, jak i osób ubezpieczonych, akcjonariusza większościowego, subemitenta, wprowadzającego.

Zakres ochrony gwarantuje pokrycie kosztów obrony  prawnej dla emitenta oraz osób ubezpieczonych.

Zakres ochrony obejmuje również koszty postępowania przygotowawczego, koszty awaryjne, koszty współpracy z organami kontroli, koszty zarządzania kontaktami z mediami.

Do pobrania