Skip Navigation?
 

O produkcie


CrimeGuard to ubezpieczenie, które chroni przedsiębiorstwo przed stratami majątkowymi wynikającymi bezpośrednio z nieuczciwości pracowników. 
Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona w przypadku szkód powstałych w wyniku domniemanego działania osoby trzeciej, w odniesieniu do szkód wynikających z fałszerstwa lub oszustwa czy kradzieży lub rabunku. 
Polisa ubezpieczeniowa – poza odpowiednimi systemami kontroli i zabezpieczeń – jest dodatkową ochroną przed szkodami wynikającymi z oszustw finansowych, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla bilansu firmy.

Adresaci ubezpieczenia

Możliwe jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej praktycznie wszystkim przedsiębiorstwom, z wyłączeniem instytucji finansowych, zakładów bukmacherskich, kasyn, firm jubilerskich i biur podróży.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

  • zakres ochrony obejmujący szkody wynikające z nieuczciwości pracowników,

  • możliwość rozszerzenia ochrony o nowe podmioty zależne, koszty działań niecierpiących zwłoki, czy o domniemane działanie osoby trzeciej,

  • wykrycie szkód musi nastąpić w trakcie okresu ubezpieczenia. 

Zakres ochrony

  • szkody powstałe w wyniku nieuczciwości pracowników,

  • mienie powierzone, stanowiące własność osób trzecich,

  • szkody powstałe w wyniku domniemanego działania osoby trzeciej, w odniesieniu do szkód wynikających z fałszerstwa lub oszustwa czy kradzieży lub rabunku,

  • oszustwa komputerowe. 

Do pobrania