Skip Navigation?
 

O produkcie


Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Polisa obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie skierowane jest głównie do podmiotów działających w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółdzielni. 
Ubezpieczenie D&O oferujemy zarówno spółkom prywatnym, jak i publicznym oraz państwowym.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

 • ochrona prywatnego majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej,
 • pokrycie kosztów obrony prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań,
 • większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji w spółce,
 • pozytywny wpływ na wizerunek spółki w oczach partnerów biznesowych,
 • profesjonalna pomoc świadczona przez lidera na rynku ubezpieczeń D&O w Polsce.

Zakres ochrony

 • pokrycie kosztów obrony  prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych, 
 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody, 
 • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych, 
 • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego, 
 • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis,
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych na zarząd,
 • pokrycie innych dodatkowych kosztów, zgodnie z ogólnymi warunkami. 

Do pobrania