Skip Navigation?
 

Oferta

Ubezpieczenia Financial Lines gwarantują przedsiębiorstwu i jego kierownictwu ochronę finansową przed zarzutem wykroczenia, zaniedbania oraz błędów w zarządzaniu. Polisy Financial Lines są narzędziem umożliwiającym firmom sprawne podejmowanie decyzji koniecznych do zarządzania strategicznego.

Poznaj nasze produkty

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Produkty dla instytucji finansowych

W ramach oferty dla instytucji finansowych oferujemy ubezpieczenia: D&O - ochronę przed roszczeniami wnoszonymi wobec członków zarządu, rady nadzorczej i menedżerów w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych; FIPI - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczeniem usług zawodowych przez instytucję finansową, wszystkich jej pracowników oraz inne podmioty, za które jest odpowiedzialna; ubezpieczenie ryzyk bankowych BBB, które zapewnia ochronę aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych

Ubezpieczenie POSI chroni przed roszczeniami wynikającymi z oferty papierów wartościowych.

Crisis Solution – ubezpieczenia od uprowadzenia i okupu/wymuszenia

Ubezpieczenie obejmuje straty związane ze skutkami porwań, obrażeń cielesnych lub szkód majątkowych wywołanych wymuszeniami. W razie incydentu konsultanci AIG do spraw sytuacji kryzysowych gwarantują natychmiastową reakcję.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, skutków błędów oraz zaniechań. Ochrona może być indywidualnie dostosowana do potrzeb Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie W&I – fuzji i przejęć

Głównym zadaniem ubezpieczenia W&I jest ochrona w przypadku naruszenia zapewnień złożonych w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółkach. Polisa chroni obie zaangażowane w transakcję strony – sprzedającego i kupującego.